Rovinné a profilové broušení

Broušení je metoda třískového obrábění rovinných nebo tvarových ploch, určená k dosažení finální přesnosti obrobku vysoké jakosti broušené plochy. V praxi se jedná nejčastěji o broušení nástrojů a o obrábění strojírenských dílců
a součástek s vysokými nároky na přesnost a kvalitu povrchu s přesností ±0,003 mm.